wpoms.
Step by step ...
З любов’ю до людей та математики... До 60-рiччя вiд дня народження В’ячеслава Андрiйовича Ясiнського. — Вiнниця : ТОВ «Нiлан-ЛТД», 2017. — 252 c. : iл. 32 с.
Книга мiстить рiзнi матерiали про творчий шлях Ясiнського В’ячеслава Андрiйовича (1957–2015) — уславленого вчителя математики, заслуженого учителя України, доцента Вiнницького державного педагогiчного унiверситету iменi Михайла Коцюбинського; спогади про нього друзiв, колег. Також у книзi зiбрано 500 задач, автором яких є В. А. Ясiнський, окремi його науково-методичнi публiкацiї.

amnm.vspu.edu.ua/olymp/book/

@темы: Литература